คางตัด คางถอย แก้ไขได้ด้วย V line

คางตัด คางถอย แก้ไขได้ด้วย V line

#หน้าบาน #คางสั้น คางตัด คางถอย ปัญหาเหล่านี้! #แก้ไขได้ ด้วย #VLine บอกลาใบหน้าที่ไม่สมดุล ทำให้ขาดความมั่นใจ ปรับโครงหน้าให้เรียวด้วย V Line เทคนิคพิเศษเฉพาะที่คุณหมอพีเลือกใช้ ที่ Reals Aesthetic Center เท่านั้น 
 

พร้อมเพิ่มความมั่นใจหรือยัง ?