วีไลน์ V Line ศัลยกรรมหน้าเรียว ตัดกราม

วีไลน์ V Line ศัลยกรรมหน้าเรียว ตัดกราม

ศัลยกรรมวีไลน์ (V Line) การมีใบหน้าที่สวยงามและดึงดูดนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดสินจากการใช้ความรู้สึกของผู้พบเจอหรือเห็นภาพของบุคคลนั้น คนเราสามารถมีรูปร่างใบหน้าได้หลายแบบ แต่รูปแบบที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชอบนั้น ขึ้นกับค่านิยม เชื้อชาติ และกาลเวลาด้วย ซึ่งรูปหน้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแถบเอเชียบ้านเรา คือใบหน้ารูปไข่ ซึ่งมีความเรียว ยาว ไม่กว้างจนเกินไป คางมีความแคบและมีความยาวที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จาก ดารา นักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทย เกาหลี จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ทำให้หลายคนมีความต้องการที่จะปรับรูปหน้าให้เรียวยาว คล้ายบุคคลที่มีใบหน้างดงามดังกล่าว บริเวณที่มักจะมีปัญหาและได้รับการแก้ไขบ่อย ๆ มีอยู่ด้วยกันสามส่วน คือโหนกแก้ม กราม และคาง โดยอาจมีความผิดปกติร่วมกับการสบฟันหรือตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรก็ได้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างถูกต้อง และวางแผนการแก้ไขที่เหมาะสมในคนไข้แต่ละราย

วีไลน์-ศัลยกรรมตัดกราม-หน้าเรียว-v-line-เกาหลี

เทคนิคพิเศษ ศัลยกรรมวีไลน์ ของอาจารย์หมอพี

การผ่าตัดลดกรามเทคนิคของ Reals Aesthetic Center มี 2 เทคนิคหลัก ๆ ด้วยกันนะคะ

  1. เทคนิคการผ่าตัดลดมุมกรามด้านหลัง ซึ่งจะเป็นบริเวณที่อยู่หลังสุดของกระดูกกรามล่าง หลังผ่าตัดเสร็จจะทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้น เล็กลง ไม่มีมุมแหลมคมของมุมกรามอีกต่อไป
  2. เทคนิคการผ่าตัดลดมุมกรามด้านหลัง ควบคู่กับการกรอกระดูกกรามด้านข้าง พร้อมกับลดความกว้างของคางที่ตัดกระดูกเป็นรูปตัว T หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดวีไลน์ ( V-line) จะเป็นการผ่าตัดบริเวณตั้งแต่กระดูกกรามส่วนหลังลงทั้งสองข้างมาถึงบริเวณกระดูกคางด้านหน้า เพื่อให้กรอบหน้าเรียวสวยได้รูป ดูละมุนในทุกมิติ

ซึ่งทั้งสองเทคนิคจะมีการประเมินอย่างละเอียด ซึ่งเป็นการแก้ไขในแต่ละบุคคล อาจารย์หมอพีจะเป็นผู้วิเคราะห์และเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล

การผ่าตัดกรามอย่างเดียว

เป็นการผ่าตัดเพื่อต้องการตัดเอากระดูกส่วนมุมของขากรรไกรล่างออก ทำให้ลดความเป็นเหลี่ยมมุมของกรามล่างอย่างได้ผล และในบางครั้งมุมของกระดูกกรามล่างนี้มีการผายตัวออกด้านข้าง ทำให้มีความกว้างและใบหน้าดูเหลี่ยมเมื่อมองจากทางหน้าตรง การตัดเอามุมกรามออก จะเป็นการช่วยทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นได้อีกเป็นอย่างมาก การผ่าตัดลักษณะนี้สามารถทำได้ผ่านแผลในปากทั้งหมดโดยต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษในการตัดกระดูกในช่องปาก แต่ในบางครั้งจะมีการทำผ่าตัดผ่านแผลด้านนอกช่องปาก ซึ่งทำได้ง่ายกว่า แต่มีข้อเสียคือ การมีแผลเป็น ซึ่งจะเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อทำการตัดมุมกรามออกไป อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเส้นประสาทที่บริเวณใกล้เคียงได้มากกว่า ดังนั้นการผ่าตัดผ่านแผลในปากจึงได้รับความนิยมมากกว่าเพียงแต่ต้องอาศัยความชำนาญของศัลยแพทย์และเครื่องมือที่เหมาะสม จึงจะทำได้อย่างปลอดภัย

ศัลยกรรม-v-line-กรามใหญ่

การผ่าตัดกรามใหญ่และคางเหลี่ยม

หากการทำศัลยกรรมคางเพื่อให้ใบหน้าเรียวขึ้น ทำพร้อม ๆ กันกับการศัลยกรรมลดกราม เพื่อให้ใบหน้าเรียวแบบสมดุลนั้น เรียกว่า การทำศัลยกรรมวีไลน์ (V-line surgery) ซึ่งในปัจจุบันอาจนิยมรูปคางที่ไม่แหลมจนเกินไปนัก

ศัลยกรรมวีไลน์-เกาหลี-กรามใหญ่-คางเหลี่ยม

การผ่าตัดกรามและคางพร้อมกัน

ขั้นตอนในการผ่าตัดศัลยกรรมคางและกรามไปพร้อมกันนั้น อาศัยการวิเคราะห์สภาพของคางเดิมและการคาดคะเนรูปคางที่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด นำมาสู่วิธีการผ่าตัดที่ถูกต้อง

วีไลน์-ตัดกราม-กรามใหญ่-คางใหญ่

การเตรียมตัวก่อน “ศัลกรรมวีไลน์” ผ่าตัดโครงหน้า V-Line

การเตรียมตัวสำหรับการทำวีไลน์โครงหน้า

การเตรียมตัวหลัง “ศัลกรรมวีไลน์” ผ่าตัดโครงหน้า V-Line

  • ประคบเย็นในช่วง 2 – 3 วันแรก เพื่อให้เลือดภายในหยุดไหล
  • เริ่มประคบอุ่นในช่วงวันที่ 3 – 4 วัน เพื่อช่วยลดอาการบวม
  • ระยะเวลา 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดให้รัดหน้าตลอดเวลา เพื่อไม่ให้แก้มห้อย
  • หมั่นบ้วนปากบ่อย ๆ เพื่อรักษาความสะอาดในช่องปาก ลดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
  • งดการเคี้ยวของแข็ง ของเหนียว ให้ทานอาหารอ่อน ๆ
  • หลังการผ่าตัด 1 – 2 เดือนจึงจะสามารถออกกำลังกายได้ปกติ

การดูแลตัวเอง-หลังการผ่าตัดโครงหน้า-วีไลน์

เคสรีวิวโดยอาจารย์หมอพี

 

พร้อมเพิ่มความมั่นใจหรือยัง ?